Տրված է 17x2+5x+1=0 հավասարումը: Գտիր նրան համարժեք բերված տեսքի հավասարումը: 
 
Պատասխան՝ x2+iix+ii=0