Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Քառակուսային հավասարման ավագ անդամի գործակիցը և ազատ անդամը 2Մ.
2. Քառակուսային հավասարման տեսքը (թերի) 1Մ.
3. Հավասարման արմատ 1Մ.
4. Քառակուսային հավասարման տեսքը 1Մ.