Լուծիր խնդիրը:
  
Կինոթատրոնում տեղերի թիվը շարքում 20 -ով մեծ է շարքերի թվից: Քանի՞ շարք կա կինոթատրոնում, եթե ընդհանուր առմամբ կինոթատրոնում կա \(800\) տեղ:
 
Պատասխան՝ i շարք: