Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հողամասի լայնությունը

Բարդություն միջին

2
2. Ուղղանկյան լայնությունը

Բարդություն միջին

2
3. Երկու բնական թիվ

Բարդություն միջին

2
4. Համատեղ աշխատանք (դաշտի մշակում)

Բարդություն միջին

4
5. Կինոթատրոնի խնդիրը

Բարդություն միջին

2
6. Երկու դասարանների աշակերտները

Բարդություն միջին

4
7. Համատեղ աշխատանք (լողավազան)

Բարդություն միջին

4
8. Երկու հաջորդական բնական թվեր

Բարդություն միջին

2
9. Մեքենաների քանակը

Բարդություն բարդ

4
10. Գնացքի արագությունը

Բարդություն բարդ

4
11. Խաղահրապարակի չափերը

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար