Խաղահրապարակն ունի ուղղանկյան տեսք, որի մակերեսը 180մ2 է: Նրա կողմերից մեկը 3 մետրով մեծ է մյուսից:
 
1. Գտիր խաղահրապարակի երկարությունն ու լայնությունը:
 
Խաղահրապարակի փոքր կողմը (ամբողջ թիվ) հավասար է՝
 մ:
 
Խաղահրապարակի մեծ կողմը (ամբողջ թիվ) հավասար է՝
 մ:
 
Խաղահրապարակը պետք է ցանկապատել: Խանութում վաճառում են ցանկապատման նյութի փաթեթներ: Յուրաքանչյուր փաթեթում կա 22 մ նյութ:
 
2. Հաշվիր, թե քանի՞ փաթեթ է պետք ամբողջ խաղահրապարակը ցանկապատելու համար (պատասխանը կլորացնել տասնորդականի ճշտությամբ):
 
Պետք է  փաթեթ: