Բարդության աստիճանը
00:30:00
1. Ուղղանկյան լայնությունը 2Մ.
2. Կինոթատրոնի խնդիրը 2Մ.
3. Երկու դասարանների աշակերտները 4Մ.
4. Հողամասի լայնությունը 2Մ.