Ուղղանկյան մակերեսը 450սմ2 է: Գտիր ուղղանկյան լայնությունը, եթե այն 16 \(սմ\) -ով փոքր է ուղղանկյան երկարությունից:
 
Ուղղանկյան լայնությունը հավասար է՝ i+i սմ: