Լուծիր խնդիրը:
  
Ուղղանկյան տեսքի հողամասի մի կողմը  10 մետրով մեծ է մյուսից: Որոշիր հողամասի լայնությունը, եթե նրա մակերեսը 1200մ2 է:
 
Պատասխան՝ i մ: