\(120\) թիվը ներկայացրու երկու թվերի արտադրյալի տեսքով, որոնցից մեկը 2 -ով մեծ է մյուսից:
 
Առաջինը տեղադրիր փոքր թիվը:
 
Պատասխան՝ i;i