Գտիր 4x236=0 թերի քառակուսային հավասարման արմատները:
  
Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը:
 
 \(x =\)  և \(x =\)