Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ընտրել թերի հավասարումները

Բարդություն հեշտ

1
2. Թերի լինելու պատճառը

Բարդություն հեշտ

1
3. Պնդումներ

Բարդություն հեշտ

1
4. Թերի քառակուսային հավասարման լուծում (b=0)

Բարդություն միջին

2
5. Թերի եռանդամի մեծագույն և փոքրագույն արժեքների գոյությունը

Բարդություն միջին

3
6. Լուծել հավասարումը

Բարդություն միջին

3
7. Թերի քառակուսային հավասարում, c=0

Բարդություն միջին

2
8. Թերի քառակուսային հավասարում, b=0

Բարդություն միջին

2
9. Թերի հավասարում (с=0)

Բարդություն միջին

2
10. Թերի քառակուսային հավասարում (с=0) II

Բարդություն միջին

2
11. Արմատների թիվը

Բարդություն միջին

1
12. Հավասարման արմատների քանակը

Բարդություն միջին

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար