Լուծիր հետևյալ x2+49=0 հավասարումը:
Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը:
  
Պատասխան՝  և