Լուծիր այս 3x2+9x=0 հավասարումը:
Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:
  
Պատասխան՝  և