Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Վիետի թեորեմը, հավասարման կազմում 2Մ.
2. Հավասարման արմատները 2Մ.
3. Եռանդամի վերլուծումը արտադրիչների 2Մ.
4. Արտահայտության արժեքը 3Մ.