Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Վիետի թեորեմը

Բարդություն հեշտ

2
2. Վիետի թեորեմը, հավասարման կազմում

Բարդություն հեշտ

2
3. Աղյուսակի լրացում

Բարդություն հեշտ

8
4. Հավասարման արմատները

Բարդություն միջին

2
5. Քառակուսային հավասարման կազմում

Բարդություն միջին

2
6. Եռանդամի վերլուծումը արտադրիչների

Բարդություն միջին

2
7. Առանց տարբերիչը հաշվելու լուծվում է հավասարումը

Բարդություն միջին

2
8. Հավասարման տեսքը

Բարդություն միջին

2
9. Պարամետրի արժեքը

Բարդություն միջին

1
10. Արմատների նշանները

Բարդություն միջին

1
11. Բերված տեսքի եռանդամի վերլուծումը արտադրիչների

Բարդություն միջին

2
12. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

3
13. Կոտորակի կրճատում

Բարդություն բարդ

3
14. Արմատների տարբերությունը

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

1. Վարժանք «Վիետի թեորեմը» թեմայից

Բարդություն միջին

9

Նյութեր ուսուցչի համար