Տրված է x23.1x+13.9=0 քառակուսային հավասարումը: Գտիր նրա արմատների գումարն ու արտադրայը:
 
x1+x2=x1x2=