Եռանդամը վերլուծիր գծային արտադրիչների՝ x2+17x+52
 
Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը:
 
Պատասխան x2+17x+52=x+ix+i