Հաշվիր 3x3+4x25x+6+2xx2:2x+13x1293x+x արտահայտության արժեքը, եթե x=2659
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնորդականը:
 
Պատասխան`