Առանց տարբերիչը հաշվելու, x2+5x+13x+65=0 եռանդամը վերլուծիր արտադրիչների և գտիր նրա արմատները:  
 
Առաջինը գրիր մեծ արմատը:
 
Առաջին արմատ՝
 
Երկրորդ արմատ՝