Հայտնի է, որ բերված տեսքի քառակուսային հավասարման արմատները x1=8;x2=14 թվերն են: Ո՞րն է այդ հավասարումը:
 
Պատասխան՝ x2+ix+i=0