Հայտնի է, որ x2+17x+42=0 հավասարման արմատները ամբողջ թվեր են: Վիետի թեորեմի միջոցով գտիր դրանք:
  
Արմատները գրիր նվազման կարգով:
 
Պատասխան՝ x1=i;x2=i