Կազմիր քառակուսային հավասարում, որի արմատներն են x1=1;x2=12 թվերը, ընդ որում, \(a = 1\)
 
Պատասխան` x2+ix+i=0