Պարզեցրու արտահայտությունը՝ 24x6y13x+8x9y13xx+y13x
 
Պատասխան՝ iiiiy13x