Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արտադրիչի դուրս բերումը արմատի տակից

Բարդություն հեշտ

1
2. Թվերը դասավորել աճման կարգով

Բարդություն հեշտ

1
3. Արտահայտության պարզեցում

Բարդություն հեշտ

1
4. Արտահայտության պարզեցում, տարբերության քառակուսու բանաձևը

Բարդություն միջին

3
5. Արտահայտության պարզեցում, գումարի քառակուսու բանաձևը

Բարդություն միջին

4
6. Արտահայտության պարզեցում, գումարի քառակուսու բանաձևը, արմատ և թիվ

Բարդություն միջին

4
7. Արմատներով արտահայտության պարզեցում

Բարդություն միջին

3
8. Արմատ պարունակող արտահայտություն, քառակուսիների տարբերության բանաձևը

Բարդություն միջին

3
9. Թվի մոտավոր հաշվարկ

Բարդություն միջին

3
10. Արտահայտության պարզեցում

Բարդություն միջին

2
11. Արտահայտության ձևափոխություն

Բարդություն բարդ

3
12. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

3
13. Պարզեցում և հաշվարկ

Բարդություն բարդ

3
14. Պարզեցնել մինչև ամբողջ թիվ

Բարդություն բարդ

3
15. Արտահայտության պարզեցում, արմատներ համարիչում և հայտարարում

Բարդություն բարդ

3
16. Պարզեցում և մոտավոր հաշվարկ

Բարդություն բարդ

3
17. Արմատներով արտահայտության ձևափոխություն

Բարդություն բարդ

3
18. Գումարի քառակուսու բանաձևի կիրառում

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար