Պարզեցրու արտահայտությունը՝ 232

Թվաբանական գործողության \( «+» \)կամ  \(«-»\) նշանը տեղադրիր առանձին պատուհանում:
  
Պատասխան՝ iiii