Պարզեցրու արտահայտությունը՝ 5522 
  
Թվաբանական գործողության  \(«+»\) կամ  \(«-»\) նշանը տեղադրիր առանձին պատուհանում:
 
Պատասխան՝ iiii