Պարզեցրու արտահայտությունը՝ 1142
 
Թվաբանական գործողության  \(«+»\)  կամ  \(«-»\) նշանը տեղադրիր առանձին պատուհանում:
 
Պատասխան՝ iiii

Բանաձևերից ո՞րն է ճիշտ: