Պարզեցրու արտահայտությունը՝ 148314

Թվաբանական գործողության նշանը տեղադրիր առանձին պատուհանում:
 
Պատասխան՝ iiii