Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Արտադրիչի դուրս բերումը արմատի տակից 1Մ.
2. Արտահայտության պարզեցում 1Մ.
3. Արտահայտության պարզեցում, գումարի քառակուսու բանաձևը 4Մ.
4. Արմատներով արտահայտության պարզեցում 3Մ.
5. Թվի մոտավոր հաշվարկ 3Մ.