Արտադրիչը դուրս բեր արմատի նշանի տակից՝ 165
 
Պատասխան՝ ii