Պարզեցրու արտահայտությունը x592, եթե x59>0
 
Պատասխան՝ iii