Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Արմատ պարունակող արտահայտությունների ձևափոխումներ Արմատ պարունակող արտահայտությունների ձևափոխումներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Արտադրիչի դուրս բերումը արմատի տակից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է արտադրիչը դուրս բերել արմատի տակից
2. Թվերը դասավորել աճման կարգով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է թվերը դասավորել աճման կարգով
3. Արտահայտության պարզեցում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը
4. Արտահայտության պարզեցում, տարբերության քառակուսու բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Արտահայտության պարզեցում, տարբերության քառակուսու բանաձևի օգնությամբ
5. Արտահայտության պարզեցում, գումարի քառակուսու բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Արտահայտության պարզեցում, գումարի քառակուսու բանաձևի օգնությանմբ
6. Արտահայտության պարզեցում, գումարի քառակուսու բանաձևը, արմատ և թիվ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Արտահայտության պարզեցում գումարի քառակուսու բանաձևի օգնությամբ
7. Արմատներով արտահայտության պարզեցում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզեցնել արմատներով արտահայտությունը
8. Արմատ պարունակող արտահայտություն, քառակուսիների տարբերության բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառումը
9. Թվի մոտավոր հաշվարկ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պարզեցնելուց հետո կատարվում է թվի մոտավոր հաշվարկ
10. Արտահայտության պարզեցում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը
11. Արտահայտության ձևափոխություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է ձևափոխել արտահայտությունը
12. Արտահայտության արժեքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է գտնել արտահայտության արժեքը
13. Պարզեցում և հաշվարկ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը, կիրառելով մոդուլի հատկությունը
14. Պարզեցնել մինչև ամբողջ թիվ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տրված արտահայտությունը պարզեցնելով կվերածվի ամբողջ թվի
15. Արտահայտության պարզեցում, արմատներ համարիչում և հայտարարում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Արտահայտության պարզեցում, արմատներ համարիչում և հայտարարում
16. Պարզեցում և մոտավոր հաշվարկ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Կատարվում է պարզեցում և մոտավոր հաշվարկ
17. Արմատներով արտահայտության ձևափոխություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է ձևափոխել արմատներով արտահայտությունը և հաշվել դրա արժեքը
18. Գումարի քառակուսու բանաձևի կիրառում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Գումարի քառակուսու բանաձևի միջոցով պարզեցվում է արտահայտությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Արմատով արտահայտությունների ձևափոխումը» թեմայից 00:15:00 հեշտ 12Մ. Առաջադրանքներ արմատներ պարունակող արտահայտությունների ձևափոխության և պարզեցման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Արմատով արտահայտությունների ձևափոխումը» թեմայից 00:20:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ արմատներ պարունակող արտահայտությունների ձևափոխության և պարզեցման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Արմատով արտահայտությունների ձևափոխումը» թեմայից 00:30:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ արմատներ պարունակող արտահայտությունների ձևափոխության և պարզեցման վերաբերյալ