Հաշվիր՝ 3152+6152
 
Պատասխան՝
 
Պարզիր, թե ո՞ր բազմությանն է պատկանում ստացված թիվը: