Լուծիր հետևյալ անհավասարումը՝ x6
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: