Լուծիր հետևյալ իռացիոնալ անհավասարումը՝ 7x>1
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: