Լուծիր հավասարումը՝ 9x5=4x+4
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորները:
  
Պատասխան՝ x=i