Օգտվելով արմատի սահմանումից, լուծիր հավասարումը՝ x9=10
 
Պատասխան՝ x=i