1. Համեմատիր տրված իռացիոնալ թվերը՝ 5+12i32
 
2. Հաշվիր՝ 0.0004=i