Լուծիր այս անհավասարումը՝ x+15
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: