Լուծիր հետևյալ իռացիոնալ անհավասարումը՝ x9
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը:
 
     
 
Գտիր անհավասարման ամենափոքր և ամենամեծ ամբողջ լուծումները:
 
Եթե պահանջվող լուծումներից որևէ մեկը գոյություն չունի, ապա գրիր «չկա»:
 
Պատասխան՝ 
 
ամենափոքր ամբողջ լուծումը՝ ,
 
ամենամեծ ամբողջ լուծումը՝ :