Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Իռացիոնալ հավասարում (գծային արմատատակ արտահայտություն) 2Մ.
2. Համարժեք հավասարումներ 1Մ.
3. Լուծել հավասարումը 1Մ.
4. Պարզագույն իռացիոնալ անհավասարում 1Մ.