Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Համարժեք հավասարումներ 1Մ.
2. Լուծել հավասարումը 1Մ.
3. Պարզագույն իռացիոնալ անհավասարում 1Մ.
4. Իռացիոնալ հավասարում (գծային արմատատակ արտահայտություն) 2Մ.