Գտիր տրված թվի մոտավոր արժեքը պակասորդով՝ \(0,01\) ճշտությամբ:

11i