Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Քառակուսի արմատ ամբողջ թվից

Բարդություն հեշտ

1
2. Քառակուսի արմատ տասնորդական կոտորակից

Բարդություն հեշտ

2
3. Քառակուսի արմատ մեծ քանակությամբ զրոներով թվից

Բարդություն հեշտ

2
4. Իռացիոնալ թվի եզրերը

Բարդություն հեշտ

2
5. Պակասորդով մոտավոր արժեք

Բարդություն հեշտ

1
6. Իռացիոնալ թիվ

Բարդություն հեշտ

1
7. Արմատով կրկնակի անհավասարում

Բարդություն հեշտ

1
8. Թվերի համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
9. Արմատների համեմատում

Բարդություն միջին

3
10. Ռացիոնալ թվից արմատ

Բարդություն միջին

1.5
11. Ուղղանկյուն եռանկյուն

Բարդություն միջին

2
12. Տարբերության գնահատում (արմատ)

Բարդություն միջին

2
13. Արմատի արժեքի սահմանները

Բարդություն միջին

3
14. Իռացիոնալ թվերի արտադրյալ

Բարդություն միջին

2
15. Գործողություններ իռացիոնալ թվերի հետ

Բարդություն միջին

2
16. Իռացիոնալ թվերի գումար

Բարդություն միջին

2
17. Գումարի գնահատում (արմատ)

Բարդություն միջին

2
18. Քառակուսու կողմը

Բարդություն միջին

2
19. Բացասական արմատի արժեքի սահմանները

Բարդություն միջին

3
20. Արմատների համեմատում

Բարդություն բարդ

6
21. Արտահայտության արժեքի հաշվում

Բարդություն բարդ

3
22. Քառակուսի արմատի սահմանումը

Բարդություն բարդ

3
23. Հավասարումը լուծելու համար պետք է արմատ հանել

Բարդություն բարդ

3
24. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

3
25. Շրջանի մակերեսը

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար