Տրված է, որ 2.4<6<2.5
 
Գնահատիր 36 արտահայտության արժեքը:
 
i<36<i