Գտիր երկու հարևան բնական թվեր, որոնց միջև գտնվում է 7 արմատի արժեքը: 
 
Հաշվիչ չօգտագործես: 
i<7<i