Հաշվիր թվաբանական քառակուսի արմատի արժեքը՝ 0.0009
 
Պատասխան՝