Գտիր երկու հարևան ամբողջ թվեր, որոնց միջև է գտնվում 28 քառակուսի արմատի արժեքը:  
  
Չօգտվես հաշվիչից: 
  
i<28<i