1. Համեմատիր արտահայտությունները՝ 3+6i17
 
2. Հաշվիր՝ 0.0009=i