Գտիր արտահայտության արժեքը՝ 0.40.16+12256
 
Պատասխան՝