Լուծիր հավասարումը՝ x2=1600
 
Արմատները տեղադրիր աճման կարգով: Բացասական թվից առաջ \(«-»\) նշանը տեղադրիր առանձին պատուհանում:
 
Պատասխան՝ x1=ii;x2=i